Rezultati analize
Saradnja sa sudovima
U Srbiji radimo veštačenja za preko 40 sudova a radimo i za sudove u susednim zemljama.

Kvalitetna usluga
Naše cene su formirane na osnovu tarifa državnih DNK laboratorija. Posebno se ističemo brzinom rada i kvalitetom nalaza.

Kontaktirajte nas
Za sve dodatne informacije nas možete pozvati na 011/218-2111.
Nakon pregleda dostavljenog materijala, uzorkovanja i utvrđivanja DNK profila spornih i nespornih uzoraka piše se nalaz sa mišljenjem koji sadrži sledeće informacije o svim DNK profilima: 
  • Broj tipiziranih lokusa
  • Minimalan broj osoba koje su donori biološkog materijala
  • Pol osoba koje su donori biološkog materijala
  • Postojanje dominantne komponente – jedna osoba je ostavila više biološkog materijala u odnosu na druge donore traga
  • Poklapanje sa DNK profilima nespornih uzoraka i/ili spornih uzoraka uključujući i utvrđene dominantne komponente spornih uzoraka
  • Statistički proračun. Ukoliko postoji poklapanje između spornih i nespornih uzoraka (odnosno ukoliko se nesporni DNK profili sadrže u DNK profilima dobijenim iz spornih uzoraka) računa se „Indeks verodostojnosti“ (LR). Detaljniji opis LR-a sledi.
 
Dalje: Biostatistika