Forenzika
Saradnja sa sudovima
U Srbiji radimo veštačenja za preko 40 sudova a radimo i za sudove u susednim zemljama.

Kvalitetna usluga
Naše cene su formirane na osnovu tarifa državnih DNK laboratorija. Posebno se ističemo brzinom rada i kvalitetom nalaza.

Kontaktirajte nas
Za sve dodatne informacije nas možete pozvati na 011/218-2111.
DNK analiza je nezamenljiva metoda za identifikaciju bioloških tragova u forenzičke svrhe. DNK centar svoje usluge pruža sudovima, detektivskim agencijama, advokatskim kancelarijama i fizičkim licima
 
Stručan kadar 
U DNK centru rade stručnjaci sa višegodišnjim prethodnim radnim iskustvom u DNK laboratoriji MUP Republike Srbije. Naši stručnjaci su upisani u Registar stalnih sudskih veštaka i do sada su obavili preko 1.000 sudskih veštačenja. Takođe su završili specijalističku obuku iz oblasti forenzičke DNK analize i za to poseduju EU sertifikate profesora Bernda Brinkmana. 
Laboratorija i stručnjaci koji u njoj rade redovno učestvuju u međunarodnom testiranju forenzičkih laboratorija koje se sprovodi od strane Instituta za forenzičku genetiku iz Minstera u Nemačkoj i poseduju GEDNAP sertifikate koji potvrđuju kvalitet rada. 
 
Forenzička analiza DNK 
Forenzičkom DNK analizom moguće je nedvosmisleno utvrditi kome pripada biološki trag od značaja. Ova metoda je visoko specifična i osetljiva, a DNK profil je moguće dobiti iz vrlo male količine biološkog materijala. 
Bilo koja vrsta biološkog materijala ljudskog porekla može poslužiti za analizu DNK. Tragovi koji se najčešće analiziraju jesu:
  • Krvne mrlje;
  • Pljuvačka (opušci, korišćene čaše, flaše, konzerve, žvake, četkice za zube i sl.);
  • Sperma (vaginalni bris, veš, odbačeni kondom, posteljina i sl.);
  • Ćelije kože koje se mogu naći na svim predmetima koje je neka osoba koristila;
  • Iščupane dlake.
Forenzička DNK analiza se zasniva na utvrđivanju forenzičkih DNK profila (dobijenih iz bioloških tragova) i njihovim poređenjem sa identifikacionim DNK profilima lica za koje se sumnja da su ostavila taj trag. 
 
Dalje: