Utvrđivanje očinstva
Najbrži
Rezultati očinstva mogu biti gotovi narednog radnog dana!

Najprecizniji
Jedina smo laboratorija u regionu koja standarno analizira 22 lokusa, za razliku od ostalih laboratorija koje standardno analiziraju 15 lokusa. Veći broj lokusa značajno povećava preciznost testa.

Garancija kvaliteta
Budite potpuno sigurni u rezultat testa. Analize rade stalni sudski veštaci, a u nalazu dajemo DNK profile svih testiranih osoba i odgovarajuće statističke obračune.
DNK analiza je jedini pouzdan test za utvrđivanje očinstva. 
Utvrđivanje očinstva i srodstva se bazira na poređenju DNK profila osoba koje se testiraju – deteta i potencijalnog oca i/ili majke. 
Test podrazumeva i odgovarajuće biostatističke proračune. 
Preciznost zavisi od broja analiziranih lokusa DNK. Jedina smo laboratorija u regionu koja standarno analizira 22 lokusa, za razliku od ostalih laboratorija koje standardno analiziraju 15 lokusa. Veći broj lokusa značajno povećava preciznost testa. 
Preciznost testa se obično kreće u rasponu od 99.999% do 99.99999% (zavisi od konkretnog slučaja). Ukoliko se DNK profil deteta poredi sa DNK profilima oba roditelja preciznost se dodatno povećava. 
DNK profili se dobijaju iz bioloških uzoraka osoba koje se testiraju. 
Cenovnik 
Rezultat je gotov u roku od tri radna dana. 
Otac i jedno dete 26.000Doplata za svaku dodatnu osobu (dete, majka itd) 8.000Doplata za nalaz validan na sudu 10.000Doplata za rezultat narednog radnog dana (samo u slučaju kada su uzorci uzeti u našoj laboratoriji) 10.000Za prenatalno utvrđivanje očinstva cene ne uključuju uzimanje uzoraka horiona, amniona ili krvi iz pupčanika – te uzorke uzima isključivo ginekolog i uzimanje se dodatno naplaćuje. 
 
Cenovnik za utvrđivanje očinstva, srodstva i praporekla, kao i uputstvo za plaćanje, možete naći ovde