Sertifikati
Naši stručnjaci su upisani u Registar stalnih sudskih veštaka i do sada su obavili preko 1.000 sudskih veštačenja. Takođe su završili specijalističku obuku iz oblasti forenzičke DNK analize i za to poseduju EU sertifikate profesora Bernda Brinkmana. 
DNK d.o.o. Beograd je takođe upisana u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja. 
Laboratorija i stručnjaci koji u njoj rade redovno učestvuju u međunarodnom testiranju forenzičkih laboratorija koje se sprovodi od strane Instituta za forenzičku genetiku iz Minstera u Nemačkoj i poseduju GEDNAP sertifikate koji potvrđuju kvalitet rada. 
 
Dalje