Medicina
Ginekolozi

Trenutno sarađujemo sa ginekolozima i laboratorijama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Vranju, Loznici, Kragujevcu, Paraćinu, Novom Pazaru...

Kontaktirajte nas ukoliko želite da Vas uputimo na naše partnere.
U laboratoriji DNK dijagnostičke analize se zasnivaju na analizi DNK molekula, uz primenu najmodernije tehnologije. To se pre svega odnosi na PCR sa fluorescentnim prajmerima i kapilarnu elektroforezu. 
Dijagnostika zasnovana na ovim metodama značajno dobija na osetljivosti, preciznosti i brzini
 
Testovi 
U laboratoriji DNK rade se sledeći testovi: 
Prenatalna dijagnostika: 
Detekcija i tipizacija patogena: 
Ostale genetičke analize: 
 
Naš tim se sastoji od najboljih stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom iz oblasti molekularne genetike. 
Testove koje radimo, a koji nisu bazirani na PCR metodi, radimo isključivo u saradnji sa najboljim stručnjacima i laboratorijama u zemlji. 
 
Dalje