Uzorci
Najbrži
Rezultati očinstva mogu biti gotovi narednog radnog dana!

Najprecizniji
Jedina smo laboratorija u regionu koja standarno analizira 22 lokusa, za razliku od ostalih laboratorija koje standardno analiziraju 15 lokusa. Veći broj lokusa značajno povećava preciznost testa.

Garancija kvaliteta
Budite potpuno sigurni u rezultat testa. Analize rade stalni sudski veštaci, a u nalazu dajemo DNK profile svih testiranih osoba i odgovarajuće statističke obračune.
Za test očinstva (kao i srodstva i praporekla) je neophodno analizirati biološki materijal osoba koje se testiraju (na primer uzorci potencijalnog oca i deteta). Iz tih uzoraka se dobijaju DNK profili koji se onda porede u cilju utvrđivanja očinstva. 
Uzorke možemo uzeti mi, u laboratoriji, ili nam se mogu doneti ili poslati poštom/kurirom. 
Ukoliko je neophodno da rezultat bude validan na sudu onda sve osobe koje se testiraju moraju doći kod nas u laboratoriju, sa svojim ličnim dokumentima (lična karta ili pasoš; za maloletne osobe treba doneti izvod iz matične knjige rođenih ili zdravstvenu knjižicu a identitet pismeno potvrditi). 
Najčešći uzorak za analizu je bris unutrašnje strane obraza (bukalni bris), a može se analizirati i drugi biološki materijal. 
Ukoliko uzorak uzimamo mi u laboratoriji onda ćemo testiranoj osobi (ili osobama) uzeti bukalni bris. Nije neophodno uzeti druge uzorke (na primer krv) jer je DNK svuda ista, te će se dobiti isti rezultat. 
Nije neophodno da uzorci budu iste vrste za sve analizirane osobe (na primer, može se analizirati otac iz uzorka brisa, a dete iz uzorka isečenog nokta).