Bukalni bris
Najbrži
Rezultati očinstva mogu biti gotovi narednog radnog dana!

Najprecizniji
Jedina smo laboratorija u regionu koja standarno analizira 22 lokusa, za razliku od ostalih laboratorija koje standardno analiziraju 15 lokusa. Veći broj lokusa značajno povećava preciznost testa.

Garancija kvaliteta
Budite potpuno sigurni u rezultat testa. Analize rade stalni sudski veštaci, a u nalazu dajemo DNK profile svih testiranih osoba i odgovarajuće statističke obračune.
Bukalni bris je bris unutrašnje strane obraza. Ukoliko dođete kod nas u laboratoriju, to je upravo uzorak koji ćemo Vam uzeti. 
Ovaj bris možete i da nam donesete ili pošaljete poštom, koristeći uputstvo koje sledi. 
Za uzimanje bukalnog brisa najbolje je u apoteci kupiti sterilni bris u epruveti. 
Možete koristiti i obične štapiće za uši. Sa tih štapića prethodno treba skinuti vatu sa jednog kraja (tako da ona ostane samo na jednom kraju). Izbegavajte dodirivanje kraja koji će se koristiti za uzimanje uzorka (kraj na kome je ostala vata). 
Sterilni bris je najbolje izvaditi iz ambalaže neposredno pre uzimanja brisa iz usta. 
 
Za svaku osobu koja se testira neophodno je uzeti poseban sterilni bris. Pre nego što se uzme bris, epruvetu treba obeležiti imenom ili šifrom osobe čiji će se bukalni bris uzeti tim brisom. 
 
Ukoliko se koriste štapići za uši molimo da pripremite posebne koverte za svaku osobu koja se testira. Svaka koverta se onda obeležava imenom ili šifrom osobe. 
Sledeći korak je da se bris izvadi iz epruvete i da se protrlja sa unutrašnje strane obraza stranom na kojoj se nalazi vata. 
 
Protrljajte 5-6 puta i levu i desnu unutrašnju stranu obraza, kao kad perete zube (ukupno oko 5-10 sekundi). Nakon ove procedure bris vratiti u obeleženu epruvetu i proceduru ponoviti za sve osobe koje se testiraju. 
Uzorke bukalnih briseva ili štapića za uši neophodno je prosušiti pre nego što se vrate u epruvetu ili stave u kovertu. Sušenje se obavlja tako što se štapići ostave na vazduhu oko 5-10 minuta, ali na takav način da vata ne dodiruje neke druge površine. 
Poslednji korak je slanje uzoraka u DNK centar. Ukoliko ih šaljete poštom stavite sve uzorke u jedan paket ili nepoderivu kovertu. Preporučujemo da se koristi kurirska služba (na primer Post Express). 
 
Dalje: Drugi uzorci