Ostale genetičke analize
Ginekolozi

Trenutno sarađujemo sa ginekolozima i laboratorijama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Vranju, Loznici, Kragujevcu, Paraćinu, Novom Pazaru...

Kontaktirajte nas ukoliko želite da Vas uputimo na naše partnere.
Duboke venske tromboze, cistična fibroza, mikrodelecije Y hromozoma i hemohromatoza 
Uzorci su krv (1ml, EDTA) ili običan bukalni bris koji, nakon uzimanja, treba ostaviti na vazduhu oko 5 minuta kako bi se osušio. Uzorak se može poslati i poštom, a adekvatno uzet uzorak je podesan za analizu i nekoliko meseci nakon uzimanja. 
 
Kariotip 
Uzorak za analizu kariotipa je periferna krv (5 ml, heparin) koji možete uzeti u bilo kojoj biohemijskoj laboratoriji i doneti nam ga na analizu. Ukoliko uzorak nije moguće dostaviti istog dana onda ga treba čuvati i transportovati na +4°C.