Pra-poreklo
Najbrži
Rezultati očinstva mogu biti gotovi narednog radnog dana!

Najprecizniji
Jedina smo laboratorija u regionu koja standarno analizira 22 lokusa, za razliku od ostalih laboratorija koje standardno analiziraju 15 lokusa. Veći broj lokusa značajno povećava preciznost testa.

Garancija kvaliteta
Budite potpuno sigurni u rezultat testa. Analize rade stalni sudski veštaci, a u nalazu dajemo DNK profile svih testiranih osoba i odgovarajuće statističke obračune.
Analizom Y hromozoma (muške komponente DNK) moguće je utvrditi pra-poreklo određene osobe, ukoliko se DNK profil Y hromozoma uklapa u postojeće baze podataka Y hromozoma. 
Pod pra-poreklom podrazumevamo geografsko poreklo po direktnoj muškoj liniji određene osobe, koje se sa manje ili više sigurnosti može locirati. 
Mana ove metode jeste da se dobija pra-poreklo samo jednog pretka. Deset generacija unazad (oko 250 godina) svaki od nas ima oko 1.000 predaka. Iz tog razloga ovaj test ne daje kompletnu informaciju o tome odakle zaista potičemo. 
Ali, ako ste zainteresovani, možemo uraditi ovaj tip analize. Među zaposlenima u našoj laboratoriji locirali smo pra-pretke u severnoj Rusiji, Ukrajini, Persiji – a jedan od nas ima muškog pretka iz Benina! 
Uzorci za analizu su isti kao i za utvrđivanje očinstva. 
Informišite se o ovom testu, kao i generalno o poreklu, na sajtu poreklo.rs
 
Cenovnik 
Rezultat je gotov u roku od tri radna dana. 
DNK profil Y hromozoma 13.000Doplata za rezultat narednog radnog dana (samo u slučaju kada su uzorci uzeti u našoj laboratoriji) 10.000 
Cenovnik za utvrđivanje očinstva, srodstva i praporekla, kao i uputstvo za plaćanje, možete naći ovde