Veterina
Utvrđivanje pola kod papagaja 
U oblasti veterine Laboratorija DNK trenutno radi test za utvrđivanje pola kod papagaja i drugih ptica. 
 
Uzorci 
DNK analiza se može uraditi koristeći uzorke perja ili krvi. 
Najbolje je da uzorke uzme veterinar ili iskusan odgajivač ptica. Ova mera predostrožnosti je radi bezbednosti ptica kao i osobe koja uzima uzorak. 
Ako se uzorci šalju poštom DNK centru onda sve uzorke treba staviti u jedan paket ili nepoderivu kovertu i poslati ih u najkraćem mogućem roku nakon što se uzorci uzmu. Preporučujemo da se koriste usluge kurira (na primer Post Express u Srbiji). 
 
Uzorci perja 
Perje treba da bude sveže iščupano. Perje koje je samo od sebe otpalo obično nije pogodno za DNK analizu. 
Biološki materijal koji se analizira nalazi se u samom korenu pera, odmah ispod površine kože. Svako pero treba biti posebno iščupano. Možete koristiti sterilnu pincetu – posebno ukoliko je reč o manjim pticama. Pre uzimanja uzoraka operite ruke. Ako sakupljate uzorke sa nekolicine ptica, ruke operite nakon svake ptice. 
Pre prikupljanja uzoraka obeležite kovertu, ili drugu ambalažu, vrstom i imenom ptice ili nekim drugim načinom da se ptica bez dileme identifikuje. 
Sa ptica treba iščupati 3-5 perca, najbolje sa grudi. 
 
Izbegavajte da čupate sa kraja pera (crveni krug na slici), jer to može da dovede do loma pera iznad kože, i uzorak će biti neupotrebljiv. Pero treba da se čupa što bliže koži (zeleni krug na slici) i u istom pravcu u kome raste pero. DNK materijal se nalazi na vrhu pera (plavi krug), i ponekad čak može biti vidljiv golim okom (mali komad tkiva ili krvi). Izbegavajte da dodirujete taj kraj pera. 
Stavite perje u prethodno obeležene koverte ili ambalaže. Svaka koverta ili ambalaža treba da sadrži uzorke samo samo jedne ptice. Sve uzorke potom stavite u jedan paket i pošaljite u laboratoriju DNK. 
 
Uzorak krvi 
Prilikom uzorkovanja krvi, pazite da izbegnete kontaminaciju uzorka ili inficiranje ptica. 
Za prikupljanje uzoraka krvi možete koristiti sterilni bris sa vatom. 
Pre prikupljanja uzoraka obeležite epruvetu za sterilni bris vrstom i imenom ptice ili nekim drugim načinom kojim se ptica bez dileme identifikuje. 
Nakon prikupljanja uzorka vratite bris u obeleženu epruvetu i ponovite proces za sve ptice. Svaki bris treba da sadrži uzorak samo jedne ptice i sve ih treba staviti u jedan paket pa poslati u Laboratoriju DNK. 
 
Transport 
Preporučujemo da se zbog pouzdanosti dostave za transport uzoraka koristi kurirska služba (DHL, FedEx...). U Srbiji preporučujemo danas-za-sutra uslugu Post Expressa. 
 
Cenovnik 
Utvrđivanje pola 4.000Doplata za rezultat narednog radnog dana (nakon prijema uzoraka u BG) 5.000 
Uputstvo za plaćanje 
Naše usluge možete platiti na sledeći način: 
 • Gotovinom
 • Čekovima
 • Dokazom o uplati (kopije uplatnica sa pečatom banke koje možete poslati i poštom)
Na žalost, još uvek ne primamo platne kartice. 
 
Dinarske uplatnice popunite sa sledećim podacima: 
 • Primalac: DNK d.o.o. Beograd
 • Šifra plaćanja: 21
 • Broj računa: 170-0030006788001-41
 
 
Sledeće informacije se koriste za uplate u eurima iz inostranstva: 
 • Receiver (SWIFT code): BACXRSBG
 • Cost sharing code: OUR
 • Beneficiary bank name: UniCredit Bank Srbija
 • Beneficiary bank address: Rajićeva 27-29, Beograd, Serbia (post code: 11000)
 • Branch code: B14
 • Beneficiary account number: 30006788002
 • Beneficiary IBAN number: RS35170003000678800238
 • Beneficiary’s full name: DNK d.o.o. Beograd
 • Beneficiary’s address: Svetozara Ćorovića 10, Beograd, Serbia (post code: 11120)