Utvrđivanje DNK profila
Saradnja sa sudovima
U Srbiji radimo veštačenja za preko 40 sudova a radimo i za sudove u susednim zemljama.

Kvalitetna usluga
Naše cene su formirane na osnovu tarifa državnih DNK laboratorija. Posebno se ističemo brzinom rada i kvalitetom nalaza.

Kontaktirajte nas
Za sve dodatne informacije nas možete pozvati na 011/218-2111.
Iz uzoraka biološkog materijala je moguće utvrditi DNK profil osobe (ili osoba) koja je donor tog materijala. 
Taj DNK profil se može uporediti sa indentifikacionim DNK profilom neke druge osobe čiji je identitet poznat, iz uzorka koji je takođe donet na analizu (opušci, nokti, iščupane dlake, čaša iz koje je osoba pila i tako dalje). Poklapanje DNK profila je nedvosmislen dokaz da biološki materijal potiče od iste osobe. 
Predlažemo Vas da nas kontaktirate u cilju konsultacije u vezi sa Vašim konkretnim slučajem. 
 
Cenovnik i uputstvo za plaćanje možete naći ovde