Kontakt
Beograd 
Svetozara Ćorovića 10 
(ugao sa Vladetinom ulicom) 
11120 Beograd 
 
Telefon: +381 (0)11 218 2111 
Faks: +381 (0)11 334 9250 
 
Radno vreme: 
Ponedeljak - petak: 9:00 do 19:00 
Van radnog vremena nas možete pozvati na +381 (0)65 218 2111